O PROJEKCIE

DOBRO WSPÓLNE
W gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia brakowało ciekawego miejsca spotkań dla młodych ludzi, dlatego zawiązane na terenie tych gmin partnerstwo postanowiło utworzyć Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży. Sieć jest stworzona i zarządzana przez młodzież, a. z jej oferty mogą korzystać także inni mieszkańcy, na przykład rodziny z dziećmi czy seniorzy.
GRUPA INICJATYWNA
Liderem grupy była Fundacja Generator Inspiracji (Ośrodek Działaj Lokalnie, Program Stypendiów Pomostowych, „Nowe Technologie Lokalnie”, „Równać Szanse”), która w ramach projektu współpracowała z Fundacją Podkarpackie Centrum Hipoterapii („Równać Szanse”), Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku (Działaj Lokalnie, Program Rozwoju bibliotek, Równać Szanse) oraz Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale („Równać Szanse”). Projekt realizowany był w gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Lubenia w województwie podkarpackim.
DZIAŁANIA
Pierwszymi z zaplanowanych wydarzeń były spotkania szkoleniowo-integracyjne i happeningi otwierające projekt w czterech gminach. W grudniu nastąpiło otwarcie Centrów Aktywności Lokalnej z udziałem młodzieży, partnerów, społeczności lokalnej oraz mediów. W kolejnych miesiącach, w każdym z miejsc organizowane były m.in. kino letnie, gry miejskie, czytanie na polanie, śniadanie na trawie, majówka – wydarzenia, które były odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup społecznych. Partnerzy zadbali o organizację regularnych spotkań dla młodzieży, aby na bieżąco omawiać przebieg projektu i doradzać w realizacji działań. Latem odbyło się wydarzenie podsumowujące projekt – Festiwal Twórczości Społecznej, podczas którego każda gmina zaprezentowała efekty całorocznych prac.
REZULTATY
Projekt zaowocował stworzeniem Sieci Miejsc Przyjaznych Młodzieży, która stała się początkiem do dalszego dialogu pomiędzy młodzieżą, a władzami samorządowymi gmin zaangażowanych w projekt. Utworzenie sieci miejsc oraz aktywnie działających przy nich grup młodzieżowych sprzyja  wzajemnemu uczeniu się oraz wymianie doświadczeń zdobytych podczas realizowanych mikroprojektów, co w konsekwencji przyniesie korzyść całej społeczności. Projekt pozwolił również na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sąsiednich gminach.

PARTNERZY PROJEKTU SIEĆ MIEJSC PRZYJAZNYCH MŁODZIEŻY:
* Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
* Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni
* Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni
* Muzeum Regionalne w Sołonce
* Hala Sportowa w Błażowej
* Nieformalna Grupa Strefa Kultury Młodzieżowej z Chmielnika
* Urząd Miasta w Błażowej
* Urząd Gminy w Lubeni
* Urząd Gminy w Chmielniku
* Urząd Miasta w Boguchwale
* Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielniku
* OSP Zabratówka
* F.U.H. ERRIS Goldmann Alina
* Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA w Łężynach
* Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Błażowa IMPULS
* OSP Boguchwała
* Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
* Szkoła Podstawowa w Futomie
* Koło Dietetyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
* Prywatna Komunikacja Leszek Kozdraś
* Cukiernia Genesis
* Parafia pw św. Marcina w Błażowej
* Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie
//osoby prywatne//
* Adam Ptasiński
* Grzegorz Starzak
* Aleksander Bielenda
* Stanisław Szydełko
* Tomasz Micek
* Klaudia Zagórska

DZIĘKUJEMY !!!