GALERIA

WIZYTA STUDYJNA W BERLINIE DLA NAJEFEKTYWNIEJSZEJ GRUPY INICJATYWNEJ V EDYCJI PROGRAMU LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

STRAŻNICY REZERWATU KULTURY

 FESTIWAL TWÓRCZOŚCI SPOŁECZNEJ

WYCIECZKA INTEGRACYJNA W BIESZCZADY

KINO POD GWIAZDAMI

OTWARCIE MPM LUBENIA

CZYN SPOŁECZNY W REZERWACIE KULTURY

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ

SZKOLENIE INTEGRACYJNE FUTOMA

SPEKTAKL TEATRALNY ŚLAD ANIOŁA

SZKOLENIE INTEGRACYJNE LUBENIA

INAUGURACJA V  EDYCJI PROGRAMU LIDERZY PAFW